Home

ZELFREDZAAMHEIDSCOACH ?
 

Het sociale domein binnen de gemeentelijke zorgtaken is sterk veranderd. Iedere gemeente maakt dat momenteel intensief mee en besteedt er enorm veel energie aan om die nieuwe taken naar behoren uit te voeren. Het is iets te gemakkelijk gezegd dat met het volgen van de werkwijze: één gezin, één plan, één regisseur, de nieuwe taken van het gemeentelijke apparaat zijn ingevuld en naar behoren functioneren. Nee.

Een dergelijk veranderingsproces vraagt om de inzet van gespecialiseerde medewerkers en de expertise van (externe) deskundigen. Zij geven op deze wijze inhoud aan de opzet van hun eigen organisatie en de ondersteuning van de hulpvraag van de burger bij het stimuleren van diens zelfredzaamheid. Want de verschuiving van consulteren en indiceren naar het vaststellen en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt, is méér dan het vaststellen dat het om een transformatie gaat! En niet alleen bij de gemeenten, maar ook bij de zorgaanbieders.

“Zelfredzaamheid” is dus het nieuwe sleutelwoord. De rol van de WMO-consulent heeft zich ontwikkeld van “consulent en indicatie-steller” naar “bevorderaar en hoeder” van de zelfredzaamheid van de cliënt. Daarnaast wordt van hem of haar verwacht dat hij/zij in het sociale team de bindende factor is van de diverse disciplines, die daar deel van uitmaken. Uiteindelijk zal de regisseur (of de ZELFREDZAAMHEIDSCOACH, zoals
Dudenrode Consultancy hem noemt) worden afgerekend op de gewenste (financiële) resultaten, die de wetswijziging beoogt! Visie, maar ook leidinggevende, enthousiasmerende capaciteiten en empathische talenten kunnen dus niet worden gemist. Een ZELFREDZAAMHEIDSCOACH heeft behoefte aan theoretische en praktische bagage. Vanuit reeds aanwezige kennis en opgedane ervaring zal de WMOconsulent of de zorg/welzijn-aanbieder; verder moeten worden geschoold naar adequaat opererend “regisseur”; naar procesbegeleider en controleur. Hoe
anders kan met minder budget méér worden bereikt?

Klik hier om onze leaflet te downloaden.